Drobečková navigace

Úvod > HISTORIE - původní > 100 let školy

Oslavy 100 let školy

     Píše se rok  2006 máme 20. den měsíce května,  pro naši obec je tento  den zvláště významný tím, že slavíme 100. výročí  od otevření měšťanské školy ve Výprachticích. Cesta k otevření měšťanské školy nebyla lehká. Vývoj školství českého v té době značně zaostával za školami německými, které byly protěžovány rakousko – uherskými úřady. V důsledku této situace byly ve všech českých obcích Lanškrounska pouze školy obecné.

     Zemská školní rada teprve v roce 1900 povolila zřízení měšťanské školy ve Výprachticích. Přesto ještě čtyři roky byly vytvářeny různé překážky, které bránily stavbě měšťanské školy.

     Výprachtičtí učitelé byli těmi, kteří začali v obci probouzet národní uvědomění. Dětská školní představení,  připravená učiteli, jakož i další akce, měly významný vliv na veškeré dění v obci.

Učitelé základní školy dbali nejen na kulturní vzdělávání obyvatel obce, ale propagovali rovněž základy správné hygieny,  šířili mezi obyvateli obce poznatky o zdravé výživě, pořádali různé slavnosti, organizovali přednášky na aktuální téma, organizovali výstavy obrazů, pořádali koncerty a podíleli se rovněž významně na zvelebování naší obce.

     Učitelský sbor pořádal na jaře každoročně stromkové májové slavnosti. Při těchto slavnostech se uskutečnilo nejprve slavnostní vysazování stromů a květin, potom ředitel školy nebo některý z učitelů přednesli shromážděným občanům přednášku. Témata těchto přednášek byla spojena zejména s naší přírodou a její ochranou. Sláva našich učitelů v důsledku těchto čilých kulturních a dalších aktivit překročila záhy hranice naší obce.

     Příkladem toho byly hudební aktivity zdejšího rodáka,  učitele a skladatele Jindřicha Pravečka, básnické aktivity učitele Josefa Hubálka a všestranné aktivity učitelské a vědecké, učitele a pozdějšího dlouholetého ředitele zdejší školy, Jaroslava Tušly. Ve stopách těchto osob kráčela řada  dalších  učitelů, kteří byli a jsou velkou pýchou českého školství a národní vzdělanosti.

     V roce 2003 byla naše škola pojmenována právě po významném rodákovi Jindřichu Pravečkovi.    

     Ani dnešní učitelé nezůstávají stranou a jejich podíl na kulturním a společenském životě obce je velmi významný. Učitelé naší školy v čele se současným ředitelem školy panem Mgr. Petrem Fiebigerem navázali na vše dobré, co nám jako svůj odkaz předchozí generace kantorské zanechaly. Za všechno prospěšné, co naši učitelé  konají pro naši obec, pro naši vzdělanost, kulturu, přírodu a hlavně pro naše děti, jim patří velké poděkování. Toto poděkování jim již delší dobu dlužíme. Není lepší příležitosti k poděkování, než tak učinit právě v tento významný den.

     Přijměte proto všichni učitelé, ředitelé a další občané, kteří jste ve škole pracovali, kteří ve škole pracujete, případně naší škole pomáháte, velké naše poděkování za vše, co jste pro naši školu vykonali. Dovolte nám, abychom Vám popřáli vše dobré, zejména pak pevné zdraví a nervy. Přejeme Vám, aby ve Vaší škole vládl kolektivní duch, který pomáhá překonávat různé překážky a trable se kterými se v životě potkáváte. Naší škole pak přejeme, aby nám byla zachována nejen svou velikostí, ale zejména pak svou naplněností potřebným počtem žáků. Prosíme všechny občany, aby učinili vše pro zachování naší školy, která tvoří nezastupitelné místo v životě naší obce.

     Troufáme si dokonce i říci, že bez existence školy nebude ani obce samotné. 

                                                 

                                                                                          Zastupitelstvo obce