Drobečková navigace

Úvod > HISTORIE - původní > 1945 - 2002

1945 - 2002

Období svobody 1945 – 1948

škola 1945Září roku 1945 začalo smutnou událostí – byl uspořádán improvizovaný pohřeb učitele Bohumila Ballona, který byl umučen gestapem v Šumperku. Ballon patřil za okupace k nejlepším učitelům výprachtické školy. Byl zatčen jako člen ilegálního přípravného národního výboru a zemřel při výslechu v šumperské věznici.

V lednu 1946 došlo ke zlepšení vybavenosti školy, když obdržela velké množství nových knih, časopisů, učebních pomůcek a obrazů od různých dárců a organizací. V roce 1947 byla v ředitelně zřízena telefonní stanice.

Ve školním roce 1945 – 1946 docházelo do obecné a měšťanské školy asi 200 žáků. V následujících letech se mnoho občanů (v důsledku odsunu původního německého obyvatelstva) přestěhovalo do nedalekého Lanškrouna a jeho okolí, proto klesl také počet žactva o více než jednu čtvrtinu.

Dnem 1. prosince 1946 byla zřízena v přízemí budovy mateřská škola, ve které bylo 20 dětí.

Ředitelem školy zůstal Jaroslav Tušla.

Škola v období „budování socialismu“ 1948 – 1989

škola 1950Po několikaletém sporu došlo v roce 1949 ke změně újezdu školy. Bystřec byl přeřazen k Jablonnému nad Orlicí, ale k Výprachtické škole byly přiřazeny Horní Heřmanice, které dosud patřily ke Štítům.

Na základě zákona ze dne 24. 4. 1953 o školské soustavě a vzdělání učitelů byla zřízena osmiletá střední škola o šesti třídách.

Ve školním roce 1960 – 1961 došlo k reorganizaci územní správy. Okres Lanškroun byl zrušen a Výprachtice připadly do nového okresu Ústí nad Orlicí.

Změny nastaly i v mateřské škole, která ve výprachtické škole sídlila. V roce 1950 došlo k zavedení celodenní péče. V osmdesátých letech se pak mateřská škola přestěhovala do hasičské zbrojnice a později do nové budovy, která jí byla obcí vystavěna.škola 1973

Dne 12. ledna 1972 se dožil 60 let ředitel Jaroslav Tušla a dnem 31. července 1972 odešel do důchodu (na výprachticeké škole působil od roku 1937 jako učitel, od roku 1943 jako ředitel). Na jeho místo nastoupil učitel Jindřich Beran.

Do výprachtické školy docházely děti z obce samotné, dále z Horních a Dolních Heřmanic, z Čenkovic, z Koburku a později i z Chudoby. Jejich počet se měnil. Po roce 1948 je zaznamenán pokles na 126, okolo roku 1956 stoupl počet na 170 a v roce 1988 to bylo již 195 žáků.

škola 1979Co se týče stavebních prací, tak se v prvních desetiletích prováděly pouze některé menší opravy. Teprve v roce 1977 se začala připravovat dokumentace ke generální opravě budovy a přístavbě nových tříd, tělocvičny a školní jídelny. V červenci 1977 byly zahájeny práce první etapy modernizace školy, výstavba kotelny v prostorách tělocvičny v celkovém nákladu 1,5 mil. Kč. Již v únoru 1978 se objevily první problémy - Okresní stavební podnik opustil rozestavěnou stavbu, a tak nastávající rok 1979 – 1980 byl pro školu velmi obtížný. Vyučovalo se v nevyhovujících podmínkách, často probíhalo vyučování ve třídách, kde současně pracovali stavební dělníci. škola 1979Často se stěhovalo, v zimě nebylo možné učebny vytopit a nefungovalo osvětlení. Ve školním roce 1980 – 1981 bylo vyučování zahájeno až 15. září z důvodů opožděných prací ve třídách. V tomto roce byla oprava staré budovy dokončena.

škola 1980Na podzim roku 1982 se podařilo zajistit přístavbu nového pavilonu pro 1. – 4. ročník a tělocvičny. Náklad na tuto stavbu činil 5 mil. Kč a prováděl ji Okresní stavební podnik se sídlem v Ústí nad Orlicí. Také během této stavby docházelo k závažným problémům. Stavba byla dokončena za dva roky a škola se svou vybaveností zařadila mezi nejlepší v okrese.

Porevoluční období 1989 - 2002

Školní rok 1989 – 1990 se stal rokem celospolečenských změn – zrušení ústavního článku o „vedoucí úloze Komunistické strany Československa“ se projevilo také v životě obce a samozřejmě ve škole samotné.

V květnu 1991 se na žádost Obecního úřadu konal konkurz na místo ředitele. Konkurzní komise vybrala učitele školy Miloslava Drexlera,školní sbor a tak od roku 1991 začal vykonávat funkci ředitele. Vztahy mezi učiteli byly poznamenány dobou a překotnými událostmi. Stav žáků v tomto období klesl na 150.

Dochází k postupnému uklidnění situace v učitelském sboru, ale v roce 1996 ředitel Miloslav Drexler ze školy odchází a na jeho místo nastupuje Miroslav Techlovský. Dochází k vybavení školy zejména výpočetní technikou. Nový ředitel byl v této funkci pouze jeden rok.

Ve školním roce 1997 – 1998 se stala ředitelkou Dana Formánková. Dochází ke změnám také v učitelském sboru, kdy přicházejí noví učitelé, ale ve škole dlouho nezůstávají. Také ředitelka Dana Formánková v roce 2002 ze školy odchází. Počet žáků klesl v tomto období na 94.školní sbor 2003

Školní rok 2002 – 2003 začíná ve funkci dočasné ředitelky školy učitelka Jana Langerová.

V září 2002 vyhlásila Obec Výprachtice konkurz na ředitele školy a od 1. listopadu 2002 nastoupil do této funkce Petr Fiebiger.