Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > ERASMUS +

ERASMUS +Datum konání:
26.3.2023
Datum ukončení:
31.3.2023
ERASMUS +
V období od 26.03. do 31. 03. 2023 se tři pedagogičtí zaměstnanci naší školy se zúčastnili
poznávacího pobytu v Portugalsku v rámci projektu Erasmus+. Hostitelskou organizací se
nám stala škola Raul Proença v malebném městečku Caldas da Rainha nedaleko pobřeží
Atlantského oceánu. Škola samotná je součástí klastru celkem jedenácti škol. Pouze tato
však poskytuje vzdělání i středoškolské, ostatní pouze základní a předškolní.
První den jsme byli seznámeni nejen se vzdělávacím systémem portugalského školství, ale i
se španělským, neboť programu se účastnilo i pět učitelek právě z této země. Po
představení českého vzdělávacího systému nás čekala prohlídka areálu hostitelské školy.
Viděli jsme chemické pokusy v učebně chemie, knihovnu, tělocvičnu i několik venkovních
hřišť, kde vzhledem k hezkému počasí trávilo svůj čas mnoho žáků.
Během našeho pobytu jsme se ale především účastnili výuky tříd se žáky s poruchou učení a
autismem, neboť právě to bylo hlavní náplní našeho programu. Pozorovali jsme práci
speciálních pedagogů a školních asistentů, v prostředí běžných tříd nebo ve speciálních
učebnách, kde se žáci s autismem připravovali individuálně na pozdější činnosti v rámci
kolektivu. Byli jsme svědky muzikoterapie, fyzického cvičení, vaření i procvičování rodného
jazyka s těmito jedinci.
V areálu školy Escola Básica de Santo Onofre, která je součástí výše zmíněného klastru, nás
zaujal projekt, kde se jednotlivé třídy starají o určitou část venkovního pozemku. Tato oáza
klidu je budována od roku 2006 žáky školy za pomoci učitelů pracovních činností a postupně
je doplňována o další prvky, jako přístřešky, lampy, jezírka, dřeviny atd.
V knihovně hostitelské školy jsme si se staršími studenty vyzkoušeli tvorbu vícejazyčné
„knihy“ na téma Smutek je . . . Každá strana tedy obsahovala větu v angličtině, portugalštině
a španělštině/češtině a ilustraci k textu.
V mateřské školce Bairro dos Arneiros jsme si všímali opět především práce s dětmi s
autismem, ale i vzájemné spolupráce a tolerance ve skupině čítající až šest různých
národností (Brazílie, Venezuela, Angola . . .). Více národnostní skupiny a třídy jsou však
v Portugalsku zcela běžné a žáci i vyučující tento fakt berou jako přirozenou součást života
nejen ve školním prostředí.
Na závěr nám byl představen ekologický program školy Raul Proença. Probíhá v rámci
projektu Eco-Schools pod záštitou Blue Flag Association of Europe (EBFA) a žáci i
zaměstnanci školy se podílejí na mnoha ekologicky prospěšných aktivitách v rámci
mezipředmětových vztahů.
Kulturním zpestřením našeho pobytu byla prohlídka díla místního umělce druhé poloviny
devatenáctého století Rafaela Bordalo Pinheira (Rota Bordaliana). Jeho keramické sošky
často sarkasticky znázorňující sociální rozdíly ve společnosti byly v letech 2014-15 znovu
vyrobeny podle původních předloh a nyní jsou rozprostřeny po celém městě Caldas da
Rainha. Dalším zážitkem se stala naše přímá účast v soutěži „Rally/Peddy paper“, kde jsme
rozděleni do skupin s ostatními místními učiteli poznávali úchvatné historické místo Óbidos,
zapsané na seznamu UNESCO, na základě předem připraveného kvízu.
Celý pobyt v nás zanechal mnoho dojmů, zážitků a nových zkušeností. Jednalo se o první
vycestování členů naší školy v rámci projektu Erasmus+. Vše bylo financované grantem od
Evropské komise, bez kterého by to samozřejmě nebylo možné. Už teď se těšíme na další
zážitky s Erasmem.
Mgr. Michal Moravec manažer projektu
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +
ERASMUS +


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů