Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Informace ze školy

Informace ze školyDatum konání:
27.8.2021

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

ZPRÁVY Z JÍDELNY:

školní jídelna je v provozu od 1. 9. 2021.

Od tohoto data mají strávníci nahlášeny obědy. Pokud někdo nemá zájem o oběd první školní den, je nutné ho včas odhlásit. Prosím o kontrolu finančního zůstatku na stravovacím účtu a případné zaslání platby na obědy.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY:

Preventivní testování:

žáci budou testováni neinvazními antigenními testy. Testování bude probíhat samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu s frekvencí 3krát po sobě.

První test se provede: 1. 9., druhý  6. 9. a  třetí  9. 9. září vždy ve třídě.

Žák, který nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žák, který se v daný den nedostaví, bude TESTOVÁN následný.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Tuto skutečnost musí doložit vyučujícímu.

Žák, který odmítne testování, nosí po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest. Nesmí zpívat, cvičit.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.

Při zjištění pozitivního testu budou zákonní zástupci okamžitě informováni.

Žáci první třídy budou testováni 2. 9. 2021.

Pohyb zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy je omezen.

Romana Prokopová, ředitelka školy