Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníku

Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníkuDatum konání:
7.3.2022
Datum ukončení:
11.3.2022

Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníku

Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníku se uskutečnil v týdnu od 7. do 11. února 2022. V pondělí ráno si všichni účastníci přinesli svou lyžařskou výzbroj před kotelnu školy, kde ji pan školník, pan starosta a zaměstnanci Obecního úřadu Výprachtice ochotně naložili do aut a odvezli ke sjezdovce TJ v Čenkovicích. Po úvodní přednášce, která byla zaměřena na poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku a seznámení s deseti pravidly FIS pro chování na sjezdových tratích, odvezli do Čenkovic na parkoviště pod sjezdovkami postupně i všechny žáky a instruktorky. Tam již čekal pan Betlach, který zajistil dopravu nás všech přímo ke sjezdovce. Po náročné přípravě na lyže (obutí bot a lyží) jsme vyrazili na svah. Děti byly podle lyžařských dovedností, které předvedly při krátkém sjezdu, rozděleny do třech družstev. Každého družstva se ujala jedna instruktorka. Po zbytek dne se všichni zúčastnění věnovali lyžařskému umění. Po prvním dni bylo jasné, že bude nutné povolat ještě jednoho instruktora, neboť „nelyžařů“ bylo 9, a to je pro jednoho instruktora opravdu hodně. K přemístění z Čenkovic do Výprachtic jsme pak využili linkového autobusu. Po návratu ke škole nás ještě čekal oběd ve školní jídelně. Další dny probíhaly skoro ve stejném duchu jako první den, jen bylo vše o něco rychlejší, jelikož jsme již neřešili dopravu lyžařské výzbroje. Tu jsme nechali uschovanou v lyžárně přímo na sjezdovce.

Od druhého dne měl tým instruktorek posilu, doprovázel nás pan učitel Grossmann. Měnilo se také téma přednášek - Lyžařská výzbroj a výstroj a její správný výběr při nákupu, Všeobecná lyžařská průprava a základní prvky sjezdového lyžování, Horská služba a nebezpečí hor, První pomoc. Žáci také na přednáškách zhlédli videa pořízená přímo na výcviku. Díky nim si malí lyžaři více uvědomovali chyby, kterých se při lyžování dopouštěli, a mohli se jim při další výuce na svahu vyvarovat. Instruktoři se u jednotlivých družstev prostřídali, aby žáci prošli výukou každého z nich. Den ode dne byly vidět obrovské pokroky. V úterý jsme již všichni vyjeli na vleku a sjeli sjezdovku.  V rámci výuky sjezdového lyžování si děti osvojily a vyzkoušely základní lyžařský postoj, jízdu v pluhu, zastavení, obraty, oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, základní paralelní oblouk, sjezd terénními nerovnostmi a další lyžařské techniky. Poslední den se uskutečnil slalom na lyžích v kategoriích chlapci a dívky s těmito výsledky:

 

Chlapci:

1.místo - Jiří Moravec

2.místo – David Krystejn

3.místo – Martin Smejkal

 

Dívky:

1.místo – Tereza Hegerová

2.místo – Zuzana Jandejsková

3.místo – Tina Beranová

 Všichni si za zvládnutí slalomu zasloužili pochvalu a umístění žáci obrovskou gratulaci. Po úspěšném dokončení závodu jsme lyžařskou výzbroj předali připraveným zaměstnancům OÚ, kteří nám ji nazpět odvezli ke škole. Výcvik naše svěřence určitě bavil, protože jsem od mnoha z nich slyšela, že jsou smutní, že je konec. Spokojení byli i instruktoři. Ti mají vždy největší radost z úspěchů žáků na lyžích a jejich nadšení a bez zdravotních komplikací zvládnutého výcviku. Vše tedy dopadlo na jedničku. Jen počasí by v hodnocení mělo malé mínus, protože to mohlo být o trošičku příznivější.

Velké poděkování patří panu starostovi Luďku Skalickému a zaměstnancům Obecního úřadu ve Výprachticích panu Petru Marešovi a panu Petru Skalickému za zajištění dopravy žáků a jejich pomůcek k lyžování a panu školníkovi Jiřímu Chaloupkovi za pomoc při organizaci výcviku. Děkuji také panu Martinu Betlachovi a jeho týmu za úžasné zázemí, které nám na sjezdovce TJ v Čenkovicích poskytli. A díky samozřejmě náleží i úžasným instruktorkám paní Romaně Prokopové a paní Kateřině Chládkové a skvělému instruktorovi panu Petru Grossmannovi.

V pondělí 14. 2. 2022 se uskutečnilo ještě jedno setkání členů lyžařské výpravy (tentokrát již bez výzbroje), a to proto, aby bylo všem lyžařům předáno čestné uznání za účast na lyžařském výcviku a úspěšným sportovcům ve slalomu předány ceny a diplomy. Výcviku se zúčastnilo celkem 32 žáků z 38, což je počet, který vypovídá o velkém zájmu dětí o lyžování. Věřím, že příští rok bude účast přinejmenším podobná. Sportu zdar!