Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníku

Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníkuDatum konání:
13.2.2023
Datum ukončení:
17.3.2023
 
Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníku se uskutečnil v týdnu od 13. do 17. února 2023. V pondělí ráno si všichni
účastníci přinesli svou lyžařskou výzbroj před kotelnu školy, kde ji pan starosta a zaměstnanci Obecního
úřadu Výprachtice ochotně naložili do aut a odvezli spolu s ní i všechny žáky a instruktory ke sjezdovce TJ
v Čenkovicích. Po příjezdu na místo hlavního dění jsme se mohli rovnou pustit do akce.
Teoretickou část měli všichni přítomní již za sebou, jelikož několik přednášek proběhlo v předcházejícím
týdnu. Byly zaměřené na poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku, seznámení s deseti pravidly FIS pro
chování na sjezdových tratích, vhodnou výzbroj a výstroj lyžaře, všeobecnou lyžařskou průpravu a základní
prvky sjezdového lyžování. Horská služba a její hlavní činnost, první pomoc a nebezpečí hor bylo tématem
přednášky, kterou si pro žáky naší školy připravil dlouholetý pracovník Horské služby v Čenkovicích pan
Josef Šifra. Za přínosné informace mu touto cestou ještě jednou děkujeme.
Po nezbytné přípravě na lyže jsme vyrazili na svah. Děti byly podle lyžařských dovedností, které předvedly
při krátkém sjezdu, rozděleny do čtyř družstev. Každého družstva se ujal zkušený instruktor lyžování.
Zbytek dne se všichni aktivní sportovci věnovali učení a zdokonalování lyžařských dovedností.
Ke zpáteční cestě z Čenkovic do Výprachtic jsme využili linkového autobusu, stejně jako v minulých letech.
Po návratu ke škole nás ještě čekal oběd ve školní jídelně. Další dny probíhaly skoro ve stejném duchu jako
den první. Lyžařskou výzbroj jsme nechali uschovanou v lyžárně přímo na sjezdovce.
Čtvrtý den jsme ještě před sportováním navštívili stanici Horské služby v Čenkovicích. Vidět na vlastní oči
působiště záchranářů, prostory pro ošetřování zraněných, techniku, která je využívána k záchranným a
pátracím akcím v horském terénu ve všech ročních obdobích, bylo úžasné. Děkujeme tímto členům HS
Čenkovice panu Luďku Abrahámovi a panu Petru Poukovi.
Díky většímu počtu instruktorů, a tím i větší možnosti individuálního přístupu k žákům, byly den ode dne
vidět u sportovců obrovské pokroky. V rámci výuky sjezdového lyžování si děti osvojily a vyzkoušely
základní lyžařský postoj, jízdu v pluhu, zastavení, obraty, oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, základní paralelní
oblouk, sjezd terénními nerovnostmi a další lyžařské techniky. I nováčci již třetí den kurzu úspěšně
několikrát vyjeli a sjeli sjezdovku.
V pátek nám, bohužel, počasí příliš nepřálo, a tak jsme museli kurz ukončit o dvě hodiny dříve. Slalom, na
který se většina lyžařů těšila, se tedy neuskutečnil. Všechny žáky a lyžařskou výzbroj nám zaměstnanci OÚ
opět odvezli ke škole. Výcvik byl žáky hodnocen jako zdařilý a někteří byli dokonce smutní, že už končí.
Spokojení byli i instruktoři. Největším úspěchem pro instruktory je radost a zvládnuté lyžařské dovednosti
malých sportovců a hlavně pět dnů na svahu bez zdravotních komplikací. Až na počasí a slalom nám tedy
všechno vyšlo podle našich představ.
Velké poděkování patří panu starostovi Luďku Skalickému a zaměstnancům Obecního úřadu ve
Výprachticích za zajištění dopravy žáků a jejich výzbroje k lyžování do Čenkovic. Děkuji také panu Martinu
Betlachovi a všem pracovníkům na sjezdovce TJ Čenkovice za skvělé podmínky, které nám poskytli. Díky
samozřejmě patří i paní Romaně Prokopové, paní Kateřině Chládkové, paní Petře Knápkové a panu Petru
Grossmannovi jakožto instruktorům.
Výcviku se zúčastnilo celkem 30 žáků z 34. Tato čísla poukazují na velký zájem dětí o lyžování. Věřím a
doufám, že v příštím roce bude účast žáků stoprocentní.
 
Mgr. Žaneta Fiebigerová
vedoucí lyžařského výcviku