Drobečková navigace

Úvod > Erasmus+ > Portugalsko 2023

Portugalsko 2023



Datum konání:
26.3.2023
Datum ukončení:
31.3.2023

Portugalsko 2023

V období od 26.03 do 31. 03. 2023 se tři pedagogičtí zaměstnanci naší školy, včetně její ředitelky, zúčastnili poznávacího pobytu v Portugalsku v rámci projektu Erasmus+. Hostitelskou organizací se nám stala škola Raul Proença v malebném městečku Caldas da Rainha nedaleko pobřeží Atlantského oceánu. Škola samotná je součástí klastru celkem jedenácti škol. Pouze tato však poskytuje vzdělání i středoškolské, ostatní pouze základní a předškolní.

První den jsme byli seznámeni nejen se vzdělávacím systémem portugalského školství, ale i se španělským, neboť programu se účastnilo i pět učitelek právě z této země. Po představení českého vzdělávacího systému nás čekala prohlídka areálu hostitelské školy. Viděli jsme chemické pokusy v učebně chemie, knihovnu, tělocvičnu i několik venkovních hřišť, kde vzhledem k hezkému počasí trávilo svůj čas mnoho žáků.

Během našeho pobytu jsme se ale především účastnili výuky tříd se žáky s poruchou učení a autismem, neboť právě to bylo hlavní náplní našeho programu. Pozorovali jsme práci speciálních pedagogů a školních asistentů ať už v prostředí běžných tříd, nebo ve speciálních učebnách, kde se žáci s autismem připravovali individuálně na pozdější činnosti v rámci kolektivu. Byli jsme svědky muzikoterapie, fyzického cvičení, vaření i procvičování rodného jazyka s těmito jedinci.

V areálu školy Escola Básica de Santo Onofre, která je součástí výše zmíněného klastru, nás zaujal projekt, kde se jednotlivé třídy starají o určitou část venkovního pozemku. Tato oáza klidu je budována od roku 2006 žáky školy za pomoci učitelů pracovních činností a postupně je doplňována o další prvky, jako přístřešky, lampy, jezírka, dřeviny atd.

V knihovně hostitelské školy jsme si se staršími studenty vyzkoušeli tvorbu vícejazyčné „knihy“ na téma Smutek je . . . Každá strana tedy obsahovala větu v angličtině, portugalštině a španělštině/češtině plus obrázek.

V mateřské školce Bairro dos Arneiros jsme si všímali opět především práce s dětmi s autismem, ale i vzájemné spolupráce a tolerance ve skupině čítající až šest různých národností (Brazílie, Venezuela, Angola . . .). Více národnostní skupiny a třídy jsou však v Portugalsku zcela běžné a žáci i vyučující tento fakt berou jako přirozenou součást života nejen ve školním prostředí.

Na závěr nám byl představen ekologický program školy Raul Proença. Probíhá v rámci projektu Eco-Schools pod záštitou Blue Flag Association of Europe (EBFA) a žáci i zaměstnanci školy se podílejí na mnoha ekologicky prospěšných aktivitách v rámci mezipředmětových vztahů.

Kulturním zpestřením našeho pobytu byla prohlídka díla místního umělce druhé poloviny devatenáctého století Rafaela Bordalo Pinheira (Rota Bordaliana). Jeho keramické sošky často sarkasticky znázorňující sociální rozdíly ve společnosti byly v letech 2014-15 znovu vyrobeny podle původních předloh a nyní jsou rozprostřeny po celém městě Caldas da Rainha. Dalším zážitkem se stala naše přímá účast v soutěži „Rally/Peddy paper“, kde jsme rozděleni do skupin s ostatními místními učiteli poznávali úchvatné historické místo Óbidos na základě předem připraveného kvízu.

Celý pobyt v nás zanechal mnoho dojmů, zážitků a nových zkušeností. Jednalo se o první vycestování členů naší školy v rámci projektu Erasmus+. Vše bylo financované grantem od Evropské Komise, bez kterého by to samozřejmě nebylo možné. Už teď se těšíme na další zážitky s Erasmem.

Erasmus + Portugalsko
Erasmus + Portugalsko
Erasmus + Portugalsko