Drobečková navigace

Úvod > PREVENCE sociálně patologických jevů > Sociálně patologické jevy > Návykové látky

Návykové látky

Společné známky užívání návykových látek

 • Příbuzní nacházejí drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání (injekční jehly a stříkačky, lžičky, speciální dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, obaly od léků, lahve od alkohol. nápojů apod.).
 • Blízký přítel nebo přítelkyně dítěte užívá návykové látky nebo nadměrně pije alkoholické nápoje.
 • Nastala změna či ztráta kvalitních přátel, dochází k izolování se od normálních vrstevníků.
 • Ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se drog, pseudofilozofická vysvětlování jejich zneužívání.
 • Náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek.
 • Předtím zdravě vyhlížející dospívající začne vypadat neduživě.
 • Náhlé zhoršení prospěchu i chování ve škole.
 • Neomluvené hodiny ve škole a častá krátkodobá absence.
 • Výrazné změny v chování, agresivita.
 • Tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlování.
 • Větší náladovost a podrážděnost.
 • Lhaní a tajnůstkářství.
 • Ztráta kvalitních zájmů a zálib.
 • Horší soustředění a paměť.
 • Podrážděnost a nervozita - abstinenční příznaky.
 • Problémy s rodiči nebo s kamarády, např. kvůli nespolehlivosti, krádežím v domácnosti, útěkům, pozdním návratům a intoxikacím.
 • Možné problémy s úřady, případně i se zákonem (krádeže, prodej drog, agresivní chování během intoxikace apod.).

     Podstatné bývá, pokud se vyskytuje více známek současně. I jen jedna je ale důvodem k vyšetření.