Drobečková navigace

Úvod > HISTORIE - původní > Jindřich Praveček st.

Jindřich Praveček st.

(1885 - 1969)

 

Před čtyřiceti lety (11. února 1969) zemřel v Hradci Králové jeden z příslušníků muzikantského rodu Pravečků, Jindřich Praveček starší.Jindřich Praveček st.

Narodil se 1. března 1885 v obci Hroby u Tábora. Jeho otec, kantor a muzikant Matěj Praveček mu dal hudební základy, učil ho na housle, violu, klavír i varhany, stejně jako jeho bratry Matěje a Rudolfa. Všichni tři také vystudovali v Soběslavi učitelský ústav a byli výbornými muzikanty. Jindřich si ještě v pozdějších letech doplnil hudební vzdělání studiem skladby u G. Rooba v Praze (1928-1933).

Na své první učitelské místo nastoupil do Osíka u Litomyšle r. 1904. Zde hrával na klavír při produkcích Dámského spolku a zúčastnil se jako první violista provedení Dalibora při otevření Smetanova domu v Litomyšli.

Od září 1905 působil na lanškrounském okrese, a to v Čermné, Bystřeci a Výprachticích, kde setrval plných 14 let. Vedle svého povolání zde pracoval jako jednatel Národní jednoty severočeské, režisér divadla, knihovník... Sám vycvičil třicetičlenný žákovský orchestr a pěvecký sbor mládeže, s ředitelem K. O. Hubálkem pořádal vzdělávací besídky pro mládež i dospělé, založil Pravečkovo smyčcové kvarteto, se kterým projezdil velkou část východních Čech a severní Moravu. Byl také spoluzakladatelem Sokola ve Výprachticích.

orchestrDo České Třebové odešel v roce 1920. Učil na chlapecké, později dívčí škole. Současně byl učitelem zpěvu a hudební výchovy (potvrzeným zemskou školní radou v Praze) na státní reálce (1920-1940). Od roku 1939 byl řídícím učitelem. Vyučoval také na Husově lidové škole (1921-24). Jinak se uplatňoval jako klavírista, dirigent a sbormistr četných místních orchestrů i pěveckých souborů, např. pěveckého sboru Bendl (1923-1948), hudebního spolku Smetana (1920-1945), pěveckého sboru železničářů (1921-1923), studentského orchestru (1920-1939) a pěveckého sboru reálného gymnázia. Řídil spojené sbory na pěveckých festivalech, napsal mužské, ženské, dětské, smíšené a příležitostné sbory, četné písně, mnohé úpravy písní pro různé sbory, kantátu Slavný den pro smíšený sbor a symfonický orchestr, dále skladby komorní (smyčcový kvartet), církevní, orchestrální, k tělocvičným vystoupením.

sborNěkteré jeho skladby byly s úspěchem vysílány čs. rozhlasem, řada jeho sborů byla na programu předních pěveckých těles. Přispíval do Hudebního zpravodaje, Východočeského obzoru, Východu aj. Je spoluautorem publikace Česká Třebová (vydala M. Ondříčková, Pardubice, 1934).

Jindřich Praveček vychoval tři děti, z nich pokračoval v hudební rodinné tradici zejména syn Jindřich, který se narodil 28. 6. 1909 ve Výprachticích. Působil jako významný dirigent, hudební pedagog a skladatel.

Jindřich Praveček starší byl za zásluhy o český zpěv jmenován prvním čestným členem českotřebovského spolku Bendl, vlastnil čestný diplom Národní jednoty severočeské v Praze. Jeho schopnosti byly oceněny v roce 1934 uměleckou komisí pěvecko hudebního festivalu v Praze zařazením jeho skladby do pořadu I. slavnostního koncertu v Průmyslovém paláci. 540 zpěváků východočeské župy Fibichovy tehdy zapělo pod vedením autora slavný sbor "Láska k vlasti". Celý pořad přenášel Československý rozhlas.

Poslední léta prožil u své rodiny v Hradci Králové, kde také 11. února 1969 zemřel.

Od 3. srpna 1980 se ostatky Jindřicha Pravečka staršího a jeho ženy Anny nacházejí v rodinném hrobu ve Výprachticích. Pietnímu aktu tehdy předcházely velké oslavy.